Delo

Delo v Sloveniji – vrste dela, pogodbe, pravice, letni/bolniški dopusti, ure

Najpogostejša vrsta zaposlitve v Sloveniji je pogodba o zaposlitvi. Vse pogodbe o delu morajo biti sklenjene pred začetkom delovnega razmerja. Bodite previdni, da ne izgubite pogodb o zaposlitvi in ​​drugih dokumentov, ki jih prejmete od delodajalca/-ke.

Obstajata dve vrsti zaposlitve:

  • Trajna zaposlitev, za nedoločen čas
  • Začasna zaposlitev, ki pomeni, da ste zaposleni za določen čas, končni datum pa mora biti naveden v pogodbi o zaposlitvi.

Vsi zaposleni s pogodbo o zaposlitvi imajo pravico do:

  • rednega izplačila plače, običajno mesečno
  • dnevnega počitka, običajno 12 ur ali minimalno 8 ur za sezonsko delo
  • tedenskega počitka, najmanj 24 ur
  • plačanega letnega dopusta, zakonski minimum je 20 dni na leto. Vsak zaposleni, ki ima pravico do letnega dopusta, prejme tudi regres za letni dopust, katerega minimalni znesek vsako leto določi država. Državni prazniki so tudi dela prosti dnevi za večino ljudi.
  • plačana bolniška odsotnost v primeru bolezni. Prav tako ste upravičeni do bolniške odsotnosti, ko zboli vaš otrok. Med bolniško odsotnostjo boste še vedno prejemali plačo, vendar bo ta nižja. Med bolniškim dopustom vas ne morejo odpustiti.
  • varno in zdravo delovno okolje

Pravica do dela

Osebe z mednarodno zaščito in njihovi družinski člani imajo prost dostop do trga dela in ne potrebujejo delovnega dovoljenja. Če nimate zaposlitve, se lahko prijavite na slovenski Zavod za zaposlovanje in uporabite storitve in ugodnosti, ki jih nudijo brezposelnim.

Storitve za iskalce zaposlitve

Zavod za zaposlovanje je ena ključnih slovenskih institucij na trgu dela, ki iskalcem zaposlitve pomaga najti zaposlitev. Osebno se lahko prijavite pri lokalnem zavodu za zaposlovanje, glede na kraj svojega prebivališča, preko portala PoisciDelo.si portal, tako da pošljete prijavnico. Če želite ostati registrirani, morate biti aktiven iskalec/-ka zaposlitve in izpolnjevati zahteve, prijavljati se morate na ponudbe za delo in hoditi na sestanke s svojim svetovalcem/-ko. Kot iskalec/-ka zaposlitve se lahko prijavite tudi pri zasebnih zavodih za zaposlovanje:

KarieraNatonManpower in Addeco  ali pa si delo poiščete sami, prek zaposlitvenih portalov:  Moje delo in Moja zaposlitev.

Zaslužki in davek

Kot zaposleni/-na delavec/-ka boste na vaš bančni račun prejemali mesečno neto plačo. Povprečna neto plača v Sloveniji je 1.108,10 EUR (februar 2019). Minimalna zajamčena plača pa znaša 886,63 EUR. Vsak mesec morate prejeti potrdilo o plačilu z vsemi podatki o vaši plači. Bruto plača vključuje obvezne prispevke za socialno varnost: pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti in starševsko varstvo. Prav tako ste zavarovani v primerih invalidnosti pri delu in upravičeni do nadomestil za primer brezposelnosti (če vaša pogodba ni odpovedana zaradi vaše krivde) in plačanega starševskega dopusta (veljajo nekateri pogoji).

Samozaposlitev

Prav tako lahko ustanovite svoje podjetje in ste samozaposleni. Biti samozaposlen/-a pomeni, da lahko opravljate kakršnokoli delo na kateremkoli področju, ki ga prijavite v poslovni register Slovenije AJPES – javno bazo podatkov o vseh poslovnih subjektih. Kot samozaposlena oseba morate tudi plačevati prispevke, vendar pa znesek ni enak tistemu, ki bi ga plačali, če bi vas zaposlilo podjetje. Prav tako boste morali plačevati davke državi in ​​lokalni samoupravi. Najlažji način za registracijo vašega podjetja je preko e-vlog na portalu  e-VEM ali osebno na VEM točkah.