Učenje slovenščine

Splošne informacije o učenju slovenščine

Znanje slovenščine je pomemben in temeljni korak v procesu vključevanja v slovensko družbo. Jezikovne spretnosti so ključne za boljšo socialno vključenost, nadaljevanje izobraževanja, iskanje zaposlitve in pridobitev slovenskega državljanstva.

Otroci

Šole so dolžne organizirati dodatni pouk slovenščine in učno pomoč za otroke z nezadostnim znanjem jezika. Pripravljalne jezikovne tečaje organizira tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Mladi od 16. leta dalje, ki ne obiskujejo osnovne šole, imajo enake pravice kot odrasli.

Odrasli

Če imate mednarodno zaščito, ste upravičeni do 300-urnega tečaja, ki ga financira država. Tečaj je sestavljen iz dveh delov: 180-urni začetni tečaj in 120-urni dodatni tečaj. Na tem tečaju se boste naučili govoriti, pisati in brati ter izboljšali še druge spretnosti v slovenskem jeziku. Če se tečaja ne udeležite, lahko izgubite finančno pomoč za nastanitev. Preko Upravne enote in Zavoda za zaposlovanje lahko najdete tudi nekaj brezplačnih slovenskih tečajev za tujce. Če se nanje želite prijaviti, morate izpolnjevati določena merila. Jezikovne šole Cene Štupar, Mint, Lingula, Horizont ponujajo tečaje slovenskega jezika za tujce, vendar so ti tečaji plačljivi. Obstaja tudi nekaj organizacij, ki migrantom pomagajo pri učenju jezika s pomočjo prostovoljcev. To niso poklicni učitelji, zato ne boste prejeli nobenega certifikata, nudijo pa brezplačno učno pomoč.