Izobraževanje

Kako je organiziran izobraževalni sistem?

Izobraževalni sistem v Sloveniji je razdeljen na tri dele: osnovno, srednje in terciarno izobraževanje.

Pravice do izobraževanja

Otroci in mladostniki

Vsi otroci imajo pravico do izobraževanja. Dekleta in fantje so skupaj v vrtcih in šolah. Pravice otrok je treba spoštovati. Fizično kaznovanje in diskriminacija sta prepovedani. Vrtci so odprti v delovnih dneh, nekateri pa tudi ob sobotah. Otroci lahko ostanejo v vrtcu največ 9 ur na dan. Vrtci so plačljivi, vendar je glede na vaše osebne razmere možno znižano plačilo. Osnovne in srednje šole so brezplačne z izjemo stroškov za obroke, ki jih organizira šola, stroškov za šolske izlete, pripomočke itd. Za izdatke, povezane z izobraževanjem, so na voljo različne subvencije. Šole organizirajo tečaj slovenščine za otroke z nezadostnim znanjem jezika in dodatne ure slovenščine.

Odrasli

Odrasli, ki so pridobili mednarodno zaščito, imajo glede izobraževanja enake pravice kot slovenski državljani. Osnovnošolsko izobraževanje za odrasle in srednješolski programi za odrasle so organizirani s strani osnovnih in srednjih šol za odrasle, ljudskih univerz in drugih izobraževalnih ustanov. Zavod RS za zaposlovanje omogoča registriranim brezposelnim osebam vključitev v različne programe izobraževanja in usposabljanja.

Kako se vpisati?

Osebe z mednarodno zaščito imajo enake pravice do izobraževanja kot slovenski državljani. Če imate mednarodno zaščito in želite začeti ali nadaljevati šolanje v Sloveniji, je najboljše da za pomoč vprašate svojega svetovalca za vključevanje. Vpis predšolskih otrok v osnovne šole je februarja. Če otroci pridejo v Slovenijo jeseni ali pozimi, se lahko v šolo vpišejo v tekočem šolskem letu, če pridejo pozneje spomladi ali poleti, pa  bodo najverjetneje vpisani v naslednje šolsko leto. Če ste uspešno končali osnovnošolsko izobraževanje, lahko nadaljujete šolanje v srednji šoli. Ponudbo objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport na svoji spletni strani vsako leto januarja. Ko izberete šolo in program, morate izpolniti prijavo za vpis in jo oddati v osnovni šoli ali v izbrani srednji šoli. Šole z omejenim vpisom izbirajo kandidate na podlagi točk, pridobljenih s šolskim uspehom v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. Če želite nadaljevati z izobraževanjem, se morate prijaviti za priznanje izobraževanja v centru ENIC-NARIC, na posebnem obrazcu V z vso potrebno dokumentacijo.