Prihod v Slovenijo

Kaj se bo zgodilo, ko prispem?

Ko pridete v Slovenijo, boste nastanjeni v integracijski hiši ali zasebni namestitvi. Svetovalec v Uradu Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov vam bo pomagal pri pripravi osebnega načrta integracije, ki bo olajšal vključevanje v novo okolje. Načrt sestavljajo predvidene aktivnosti za lažje vključevanje v slovensko okolje na podlagi vašega znanja, veščin, kompetenc in želja. Pri urejanju osnovnih življenjskih potreb, kot so iskanje stanovanja, podpisovanje pogodbe za najem stanovanja, prijava prebivališča, prijava na Zavodu za zaposlovanje, izpolnjevanje vloge za denarno socialno pomoč, odpiranje bančnega računa itd., vam bodo pomagale nevladne organizacije, ki izvajajo projekte s ciljem pomoči osebam z mednarodno zaščito.

Katere socialnovarstvene storitve so mi na voljo?

Če imate mednarodno zaščito in nimate nobenega dohodka ali je vaš dohodek nižji od minimalnega dohodka, ki ga določa vlada, imate pravico zaprositi za denarno socialno pomoč. Ta oblika finančne pomoči, subvencije in znižana plačila so namenjeni tistim, ki zaradi okoliščin , ki niso v njihovi pristojnosti, ne morejo zagotoviti sredstev za preživljanje zase in za svoje družinske člane. Vse pravice se uveljavljajo na centrih za socialno delo (CSD) . Obrazec za prijavo je na voljo na spletni strani CSD-ja, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, na portalu e-uprava in v knjigarnah.

Ali lahko pripeljem svojo družino v Slovenijo?

Ko pridobite mednarodno zaščito, imate pravico, da člane svoje ožje družine pripeljete v Slovenijo v skladu s postopkom, ki se imenuje združitev družine. Po pridobitvi dovoljenja za prebivanje imate 90 dni časa, da začnete postopek. Po oddaji zahtevka boste morali dokazati svoje družinske odnose z zagotavljanjem vse potrebne dokumentacije ter da pokrijete vse potne stroške ali poiščete sponzorja za pomoč pri plačilu.

Nastanitev (ob prihodu in v prihodnosti  npr. najem, socialna stanovanja itd.)

Po vašem prihodu boste nastanjeni v integracijski hiši ali v zasebni namestitvi, ki jo zagotavlja in financira Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. V integracijski hiši lahko bivate brezplačno 6 mesecev. Po tem morate najti svojo nastanitev. Dobili boste tudi finančno pomoč za 18 mesecev. Če se v tem obdobju redno udeležujete tečaja slovenskega jezika, lahko finančno pomoč podaljšate za še 18 mesecev. Po treh letih se vaša pravica do finančne pomoči konča, zato morate svojo namestitev plačati sami. Najpogostejši način iskanja apartmajev je prek spletnih oglasov. Obstajajo tudi nepremičninske agencije, ki lahko poiščejo stanovanje ali hišo za vas in za to boste morali plačati določeno provizijo. Nekatere ponudbe za najem najdete tudi v časopisih. Lahko najamete različne vrste nastanitev – od zasebnih hiš do skupnih stanovanj (kjer imate skupne prostore) in sob (kjer lahko tudi delite sobo). Cene se lahko zelo razlikujejo glede na kakovost in lokacijo. Pred najemom si obvezno oglejte stanovanje ali sobo. Društvo Odnos vam lahko pomaga pri iskanju stanovanja.