O projektu

Splošni cilj STIRE je spodbujanje procesa ponovnega naseljevanja tako, da prispevamo k socialni in kulturni podpori (pred odhodom in po prihodu) ponovno naseljenih oseb, in sicer z omogočanjem dejavnosti za izboljšanje zmogljivosti v sprejemnih skupnostih in s spodbujanjem sodelovanja in partnerstva med ponovno naseljenimi in spejemajočimi skupnostmi v Avstriji, na Hrvaškem, v Italiji, na Irskem, v Romuniji in Sloveniji.

Cilji  

Premeščenim beguncem, omogočati novo in boljše življenje v državah EU, skozi boljše poznavanje in razumevanje kulture, družbenega sistema, jezika in drugih informacij, potrebnih za navigacijo skozi nov upravni in pravni sistem.

Strokovnjake/-inje, uradnike in prostovoljce/-ke, ki se ukvarjajo s sprejemom ponovno naseljenih oseb, boljše pripraviti za delo v medkulturnem okolju, saj bodo bolje razumeli kulturne razlike in medkulturne spretnosti.

Izboljšati usposobljenost sprejemajočih skupnosti za stike z premešenimi begunci in podpirati njihovo integracijo.

Okrepiti sodelovanje in partnerstvo skozi povečan nabor informacij in z znanjem o socialnih in kulturnih vprašanjih, povezanih s ponovno naselitvijo in ljudmi, ki so v ta proces vključeni.

Aktivnosti 

Analiza potreb ponovno naseljenih oseb in gostiteljskih skupnostih.

Spletna stran za zagotavljanje informacij v celotnem procesu: pred odhodom, na poti v državo gostiteljico in ob prihodu.

Delavnice socialno-kulturne orientacije, ki bodo po prihodu ponovno naseljenim osebam zagotovile bistvene informacije iz prve roke.

Organiziranje prilagojenih seminarjev z udeleženci v sprejemnih skupnostih, da bi se opremilo tiste, ki delajo s ponovno naseljenimi begunci, z dodatnimi spretnostmi in orodji.

Javni dogodki za spodbujanje sodelovanja in partnerstva med ponovno naseljenimi in njihovimi gostiteljskimi skupnostmi ter omogočanje udejstvovanja skupnosti s prostovoljstvom.

Razstave in kulturni sejmi, ki omogočajo umetniško samoizražanje.

Rezultati 

  • spletna stran z osnovnimi informacijami
  • spletna partnerska baza podatkov
  • priročnik za posamezne države
  • delavnica in učni načrt seminarja za ponovno naseljene osebe in sprejemne skupnosti
  • priročnik za prostovoljsko delo