Partnerji

Südwind

Südwind Logo

Südwind, Združenje za razvojne politike in globalno pravičnost, je avstrijska nevladna organizacija. Südwind se že skoraj 40 let zavzema za trajnostni svetovni razvoj, človekove pravice in poštene delovne razmere po vsem svetu. S kurikularnim in izvenšolskim izobraževanjem, z izdajanjem revije Südwind in drugih sorodnih publikacij zagotavlja, da vprašanje svetovnih odvisnosti in njihovih posledic ostaja del javnega diskurza. Südwind svojo zavezanost za pravičnejši svet uveljavlja tudi z ozaveščanjem javnosti ter s svojimi kampanjami v Avstriji in na evropski ravni.

Že leta so vprašanja globalne migracije, beguncev in azila vključena v Südwindove kampanje za ozaveščanje in dejavnosti za krepitev zmogljivosti. Organizacija Südwind je še posebej izkušena in vsakodnevno deluje na področju globalnega in medkulturnega učenja v različnih šolah in mladinskih delovnih okoljih, pa tudi v okoljih s skupnostmi in politiki.

CESIE

CESIE Logo

CESIE je nevladna organizacija, ustanovljena leta 2001, ki jo navdihujejo delo in teorije italijanskega sociologa Danila Dolcija (1924-1997). CESIE prispeva k aktivnemu sodelovanju ljudi, civilnih družb in institucij, z izvajanjem projektov na različnih tematskih področjih, spodbujanju rasti in razvoja, pri čemer vedno upošteva raznolikost v zvezi z etiko in človekovim razvojem.

Organizacija je namenjena spodbujanju raziskav in razvoja, da bi povečala in izboljšala inovacijske procese, usmerjene v prihodnost, v izobraževalne, socialne, ekonomske in kulturne sfere.

CESIE spodbuja medkulturni dialog med ljudmi iz vsega sveta, krepi zmogljivosti in vrednote vsake osebe ter tako vzpostavlja most znanja in povezovanja. Preko svoje enote za migracije CESIE razvija učinkovite in vključujoče pristope za ciljne skupine prosilcev za azil, beguncev in migrantov vseh starosti (otroci, mladostniki, odrasli) z usposabljanjem usmerjenim v povečanje sposobnosti za zaposlovanje; s socialno-kulturnimi dejavnostmi in kampanjami za ozaveščanje; z jezikovnimi tečaji; s seminarji o medkulturnem dialogu in preprečevanju radikalizma.

Center for Peace Studies – CMS

CMS Logo

Center za mirovne študije (CMS) je nevladna organizacija, ustanovljena leta 1997 v Zagrebu, na Hrvaškem. Zadnjih dvajset let se skozi različne projekte zavzema za vzpostavitev miru, izobraževanje in človekove pravice na Hrvaškem in balkanski regiji. Pri svojem delu uporablja različne metode, od sodelovanja in podpore, zagovarjanja, dela na področju javnih politik, raziskav, izobraževanja, neposrednega dela z begunci do neposrednih konfrontacij z vlado. CMS je družbeno-angažirana organizacija, ki meni, da je spremljanje vladnih politik z vidika civilne družbe ključno ravnovesje moči za zdravo demokracijo. Čeprav se od leta 2004 ukvarja z vprašanji azila, vključevanja in migracij, je bilo njeno delo še posebej javno priznano jeseni 2015, ko je CMS na pobudo državljanov vzpostavil „Begunci dobrodošli“. 500 prostovoljcev je aktivno pomagalo na tisoče beguncem, ki so šli skozi ali ostali na Hrvaškem.

Slovene Philanthropy – SP

SP Logo

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljnega dela, je humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu od leta 1992. Njeni programi so namenjeni povečanju kakovosti življenja v skupnosti in zagovarjanju socialno šibkih. Osrednja dejavnost Slovenske filantropije je spodbujanje prostovoljstva. Organizacija ima tudi več kot 25 let izkušenj pri delu z begunci in migranti, pri zagotavljanju psihosocialne pomoči, pravnem svetovanju različnim skupinam migrantov ter pri zagovarjanju in ozaveščanju glede potreb in pravic beguncev in migrantov. Poleg konkretnega zagotavljanja različnih storitev ima tudi dolgoletne izkušnje krepitve sistema za zagotavljanje storitev in zaščito beguncev in migrantov, tj. pri mobilizaciji in krepitvi zmogljivosti lokalnih ponudnikov storitev in vseh povezanih deležnikov (asistentov, učiteljev, strokovnjakov za duševno zdravje in zakonitih zastopnikov mladoletnikov brez spremstva, zaposlenih v azilnih domovih, prostovoljcev in ostalih). Slovenska filantropija ima tudi dolgoletne izkušnje pri izvajanju programov s podobnimi pristopi v državah, ki so jih prizadeli oboroženi spopadi ali naravne nesreče.

Rehabilitation Center for Stress and Trauma – RCT

RCT Logo

Rehabilitacijski center za stres in travmo je hrvaška nevladna organizacija, ustanovljena leta 1993 kot projekt Mednarodnega sveta za rehabilitacijo žrtev mučenja in deluje kot samostojna organizacija od leta 1998. RCT sodeluje z begunci, notranje razseljenimi osebami in povratniki, zlasti še s preživelimi žrtvami mučenja. Nudi jim storitve psihološke in medicinske rehabilitacije ter podpira integracijo.

V povojnem obdobju se RCT v svojih dejavnostih osredotoča na dolgoročne učinke vojne in travme na posameznike, skupine in skup nostih, rehabilitacijo preživelih mučenja in civilnih žrtev vojne ter njihovo vključevanje v družbo. Naše delo v vojno prizadetih skuphtpnostih na Hrvaškem prispeva k družbeni rekonstrukciji, izgradnji socialnega kapitala skupnosti in razvoju socialnih storitev, ki temeljijo na skupnosti.

Development Perspectives – DP

DP Logo

DP so neodvisna nevladna organizacija za razvojno izobraževanje (NVO) in registrirana dobrodelna organizacija. DP imajo sedež v kraju Drogheda, Co. Louth, Irska, vendar sodelujejo s partnerji po vsej Irski in svetu.

Organizacija je specializirana za oblikovanje in olajšanje razvojnega izobraževanja odraslih, izobraževalcev v skupnosti in voditeljev skupnosti. Raziskuje, preučuje in deluje na številna vprašanja in izzive, s katerimi se sooča naš svet s transformativnim izobraževanjem in aktivnim državljanstvom. Pri tem uporablja participativne in interaktivne metode učenja, s katerimi zagotavlja največji vpliv na udeležence programov.

Peace Action, Training, Research Institute of Romania – PATRIR

PATRIR Logo

Romunski inštitut za mirovno akcijo, usposabljanje in raziskave (PATRIR) je bil ustanovljen v Cluj-Napoci v Romuniji leta 2001. Je prva mednarodna organizacija v zgodovini Romunije. Leta 2011 je Inštitut prejel Mednarodno nagrado za mir World Vision za svoje izjemno delo in prispevek k mednarodnemu miru in varnosti. Leta 2017 je Inštitut kot izjemna organizacija prejel Luksemburško mednarodno nagrado za mir. Inštitut prek Oddelka za mirovne operacije (DPO) deluje na področju mediacije in mirovnih procesov, vzpostavljanja miru, podpore mirovnim procesom ter povojne stabilizacije, okrevanja in konsolidacije miru. Njihov Mednarodni center za mir in razvoj (IPDTC), je priznan kot eden vodilnih svetovnih ponudnikov usposabljanja, strokovnega razvoja in podpore za krepitev zmogljivosti vlad, medvladnih organizacij in agencij na tem področju. Nacionalni oddelek inštituta sodeluje pri reševanju ključnih vprašanj, s katerimi se srečuje Romunija. Inštitut ima močan program, ki se ukvarja s podporo beguncem in aktivnimi mirovnimi operacijami po vsem Bližnjem vzhodu in Severni Afriki.