Partneri

Südwind

Südwind Logo

Südwind, udruga za razvojne politike i globalnu pravdu, je austrijska nevladina organizacija koja se već 40 godina zalaže za održivi globalni razvoj, ljudska prava i poštene radne uvjete širom svijeta. Kroz kurikularni i izvannastavni obrazovni rad, objavljivanje časopisa Südwind i drugih srodnih publikacija osigurava da pitanje globalnih zavisnosti i njihovih posljedica ostane dio javnog diskursa. Südwind se predano zalaže za pravedniji svijet putem podizanja javne svijesti i kampanja u Austriji, te na europskoj razini.

Pitanja globalne migracije, izbjeglica i azila uključena su u Südwind-ove kampanje podizanja svijesti i aktivnosti izgradnje kapaciteta kroz dugi niz godina. Südwind je posebno iskusan, te svakodnevno radi na globalnom i interkulturalnom učenju u raznim školama i okruženjima za rad s mladima, kao i u okruženju sa zajednicama i političarima.

CESIE

CESIE Logo

CESIE je nevladina organizacija, osnovana 2001. godine, inspirirana radom i teorijama talijanskog sociologa Danila Dolcija (1924-1997). CESIE pridonosi aktivnom sudjelovanju ljudi, civilnih društava i institucija kroz provedbu projekata na različitim tematskim područjima, u smjeru promicanja rasta i razvoja, uvijek uvažavajući različitost u pogledu etike i ljudskog razvoja.

Organizacija je posvećena promicanju istraživanja i razvoja kako bi se povećali i unaprijedili inovacijski procesi usmjereni na budućnost u obrazovnoj, socijalnoj, ekonomskoj i kulturnoj sferi.

CESIE djeluje na promicanju međukulturnog dijaloga među ljudima iz cijelog svijeta, te povećava kapacitete i vrijednosti svake osobe čime stvara most znanja i dijeljenja. Kroz svoju jedinicu za migracije, CESIE radi na razvoju učinkovitih i uključivih pristupa za ciljne skupine tražitelja azila, izbjeglica i migranata svih dobi (djece, mladih, odraslih) kroz aktivnosti obuke usmjerene na povećanje vještina zapošljavanja; društveno-kulturne akcije i kampanje podizanja svijesti; tečajeve jezika; seminare o interkulturalnom dijalogu i prevenciji radikalizma.

Centar za mirovne studije – CMS

CMS Logo

Centar za mirovne studije (CMS) je nevladina organizacija osnovana 1997. godine u Zagrebu u Hrvatskoj. Posljednjih 20 godina CMS radi na mnogim programima izgradnje mira, obrazovanja i ljudskih prava u Hrvatskoj i na Balkanu. U našem radu koristimo različite metode, od suradnje i podrške, zagovaranja, rada javnih politika, istraživanja, obrazovanja, izravnog rada s izbjeglicama do izravnih sukoba s vladom. Mi smo organizacija koja koji vjeruje da je praćenje vladinih politika iz perspektive civilnog društva ključna za ravnotežu moći i zdravu demokraciju. Iako se od 2004. godine bavimo pitanjima azila, integracije i migracije, naš rad posebno je prepoznat u jesen 2015. kada je CPS uspostavio nezavisnu građansku inicijativu „Welcome refugees“. 500 volontera aktivno je pomagalo tisućama izbjeglica koji su prolazili ili boravili u Hrvatskoj.

Slovenska filantropija – SP

SP Logo

Slovenska filantropija, Udruga za promicanje volonterskog rada, humanitarna je organizacija koja djeluje u javnom interesu od 1992. godine. Naši programi usmjereni su na povećanje kvalitete života u zajednici i zagovaranje za socijalno ugrožene skupine. Središnja aktivnost Slovenske filantropije je promicanje volontiranja. Naša organizacija ima više od 25 godina iskustva u radu s izbjeglicama i migrantima, u pružanju psihosocijalne pomoći, pravnom savjetovanju različitih skupina migranata, kao i u podizanju svijesti i zagovaranju u vezi s potrebama i pravima izbjeglica i migranata. Uz konkretno pružanje različitih usluga, ima dugogodišnje iskustvo u jačanju sustava za pružanje usluga, zaštitu izbjeglica i migranata, odnosno u mobilizaciji i izgradnji kapaciteta lokalnih pružatelja usluga i svih povezanih dionika (pomagači, učitelji, djelatnici mentalnog zdravlja, zakonski skrbnici maloljetnicima bez pratnje, zaposlenici izbjegličkih skloništa, volonteri i drugi). Slovenska filantropija ima višegodišnje iskustvo u provedbi programa sličnih pristupa u zemljama pogođenim oružanim sukobom ili prirodnim katastrofama.

Rehabilitacijski centar za stres i traumu – RCT

RCT Logo

Rehabilitacijski centar za stres i traumu (RCT) je hrvatska nevladina organizacija osnovana 1993. godine kao projekt Međunarodnog vijeća za rehabilitaciju žrtava mučenja, te radi kao neovisna organizacija od 1998. godine. RCT radi s izbjeglicama, interno raseljenim osobama i povratnicima, osobito žrtvama mučenja, nudeći usluge psihološke i medicinske rehabilitacije, kao i podršku integraciji.

U poslijeratnom razdoblju, aktivnosti RCT-a su usmjerene na dugoročne učinke rata i traume na pojedince, skupine i zajednice, rehabilitaciju žrtava mučenja i civilnih žrtava rata, te njihovu integraciju u društvo. Naš rad u ratom pogođenim zajednicama u Hrvatskoj ima za cilj doprinijeti društvenoj rekonstrukciji, izgradnji društvenog kapitala zajednice i razvoju socijalnih usluga u zajednici.

Development Perspectives – DP

DP Logo

Developement Perspectives (DP) je neovisna nevladina organizacija za razvoj obrazovanja, te registrirana dobrotvorna organizacija. Perspektive razvoja su smještene u Droghedi, Co. Louth u Irskoj, ali surađuje s partnerima diljem Irske i svijeta.

DP je specijalizirana za osmišljavanje i olakšavanje obrazovanja za razvoj odraslih, obrazovnih djelatnika u zajednici, te vođa zajednice. Naš rad istražuje, ispituje i djeluje u nizu pitanja i izazova s ​​kojima se naš svijet suočava kroz transformativno obrazovanje i aktivno građanstvo. Kako bi to učinkovito funkcioniralo, koristimo participativne i interaktivne metode učenja kako bismo osigurali najveći utjecaj na sudionike naših programa.

Mirovne akcije, obuka, Istraživački institut Rumunjske – PATRIR

PATRIR Logo

Institut za mirovne akcije, obuku i istraživanje u Rumunjskoj (PATRIR) osnovan je u Cluj-Napoci u Rumunjskoj 2001. godine. To je prva međunarodna organizacija u povijesti Rumunjske. Institut je 2011. godine nagrađen Međunarodnom nagradom za mir World Vision za svoj izniman rad i doprinos međunarodnom miru i sigurnosti. Institut je 2017. godine kao izvanredna organizacija dobio Luksemburšku međunarodnu nagradu za mir. Kroz Odjel za mirovne operacije (DPO), Institut radi na posredovanju i mirovnim procesima, izgradnji mira, potpori mirovnim procesima i poslijeratnoj stabilizaciji, oporavku i konsolidaciji mira. Međunarodni centar za obuku mira i razvoja (IPDTC) instituta prepoznat je kao jedan od vodećih svjetskih pružatelja usluga obuke, profesionalnog razvoja i podrške izgradnji kapaciteta vlada, međuvladinih organizacija i agencija na tom području. Nacionalni odjel Instituta bavi se rješavanjem ključnih pitanja s kojima se suočava Rumunjska. Institut ima snažan program koji se bavi izbjegličkom podrškom i aktivnim mirovnim operacijama na Bliskom Istoku i Sjevernoj Africi.