Svakidašnjica

Lokacija

Hrvatska je smještena u Centralnoj Jugoistočnoj Europi. Graniči s Mađarskom  na sjeveroistoku, Srbijom Bosnom i Hercegovinom na istoku, Crnom Gorom na jugoistoku i Jadranskim morem na jugu, te Slovenijom na zapadu

Hrvatska je mala, no vrlo raznolika zemlja, djelomično na obali Jadranskog mora i djelomično na kontinentu. Ima malo vi[e od 4 miliona stanovnika.

Ima 4 veća grada, s brojem stanovnika većim od 100 000; ZagrebSplitRijeka Osijek. Zagreb je glavni i najveći grad Hrvatske, s 802762 stanovnika. Zagreb i Osijek su smješteni u unutrašnjosti, a Split i Rijeka na obali Jadranskog mora.

Klima

Većina Hrvatske, njen kontinentalni dio, ima umjerenu toplu kontinentalnu klimu. Prosječna mjesečna temperatura varira između -3°C  u siječnju i 18°C u lipnju.

Najhladniji dijelovi zemlje su gorski dijelovi Like Gorskog Kotara, gdje zimi ima puno snijega, dok je ljeti osvježavajuće. Najtopliji dijelovi Hrvatske su uz Jadransku obalu.

Najsunčaniji dijelovi zemlje su udaljeni otoci, Hvar Korčula, gdje se bilježi više od 2700 sunčanih sati godišnje; u ostatku zemlje uz Jadransku obalu također je sunčano većinom godine, s više od 2000 sunčanih sati godišnje.

Hrvatsko društvo

Većina građana Hrvatske – 91% deklariraju se kao katolici. 1,47% su muslimani. 4,57% ne pripadaju niti jednoj religiji i deklariraju se kao ateisti, agnostici ili skeptici. Hrvatskim je ustavom zagarantirana odvojenost države od bilo koje religije. Ipak, utjecaj katoličanstva je snažan u tradiciji i običajima, a katolički praznici se često također slave kao državni praznici.

Hrvatski jezik je službeni jezik u Hrvatskoj. Vrlo je sličan jezicima koji se govore u drugim zemljama koje su proizašle iz raspada bivše Jugoslavije – ponajviše srpskom, bošnjačkom i crnogorskom.

Hrvatska je parlamentarna demokracija. Na čelu države je Predsjednik/ica Republike.  Međutim, izvršnu vlast u zemlji ima Vlada Republike Hrvatske. Vlada čine Premijer i ministri.

Vladavina zakona je temelj upravljanja Hrvatskom s Ustavom kao najvišim aktom kojim država definira opće principe i strukture svojeg političkog i društvenog poretka. Svima su u Hrvatskoj Ustavom i zakonima zagarantirana jednaka temeljna ljudska prava i slobode, neovisno o nacionalnosti, rasi, spolu, jeziku, religiji, političkom ili drugom uvjerenju, mjestu rođenja, razini obrazovanja, socijalnom statusu, invaliditetu ili bilo kojoj drugoj osobnoj karakteristici.

Građani Hrvatske imaju i prakticiraju raznovrsne tradicije i običaje, ovisno o tome gdje žive. Sjeverna Hrvatska i kontinentalni dio na istoku se prilično razlikuje od Jadranske Hrvatske, od narječja do svakodnevnih navika. Međutim, postoji nekoliko stvari koje su zajedničke većini Hrvata: strast za ispijanjem kave, nogometom i prigovaranje oko vremena i … gotovo svega ostaloga.

Novac, valuta i bankarstvo

U Hrvatskoj je nacionalna valuta kunaTečaj je otprilike 7,4 Kune za 1 Euro. Za primanje ili slanje novca, trebat ćete otvoriti bankovni račun. Postoje dvije vrste računa:

  • Tekući račun za primanje novca i plaćanje, podizanje gotovine i polaganje depozita. Ovo je račun koji ljudi najčešće imaju.
  • Žiro račun, koji služi za primanje novca koji nije od redovnog rada (npr. honorara) i manje je uobičajen.

Također, postoje raznovrsne bankovne kartice. Najčešće su debitne kartice za plaćanje i podizanje novca u banci ili s bankomata. Postoje i razne kreditne kartice koje omogućuju kupovinu ili plaćanje usluga na kredit.

Informacije o javnom prijevozu

Međugradski prijevoz:

Javni prijevoz u većim gradovima:

Pravna pitanja: Prava i odgovornosti

Koja su moja prava i odgovornosti?

Prava koja ćete kao stranac imati u Hrvatskoj, ovisit će o vašem pravnom statusu.

Ako ste tražitelj azila, imate pravo na prebivalište, smještaj, hitnu zdravstvenu skrb, pravnu pomoć i dokumente (iskaznicu tražitelja azila). Možete se slobodno kretati unutar Hrvatske, imate pravo na prakticiranje religije i pravo na zaštitu od diskriminacije. Djeca tražitelji azila imaju pravo na obrazovanje. Pravo na rad imate samo ako pribavite radnu dozvolu, a možete ju dobiti nakon 9 mjeseci od kada ste  aplicirali za međunarodnu zaštitu.

Ako ste osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom (azil ili supsidijarna zaštita), imate ista ljudska i građanska prava kao i državljani Hrvatske, osim prava da birate ili budete izabrani za javnu funkciju na izborima.

Kao stranac u Hrvatskoj, bez obzira na pravni status, odgovorni ste poštivati Hrvatski Ustav i zakone, kao i poštivati prava drugih u Hrvatskoj. Imate obavezu prijaviti mjesto prebivališta kad god se selite. Imate odgovornost naučiti jezik i poduzimati korake prema zapošljavanju i obrazovanju.

Stjecanje državljanstva

Ako vam je odobrena međunarodna zaštita u Hrvatskoj, imate pravo zatražiti Hrvatsko državljanstvo ako ispunjavate uvjete propisane Zakonom o hrvatskom državljanstvu. Stranci mogu zatražiti državljanstvo nakon 8 godina kontinuiranog življenja s dozvolom boravka (privremeni i/ili stalni boravak) u Republici Hrvatskoj.

Za Hrvatsko državljanstvo se možete prijaviti isključivo osobno, u lokalnoj policijskoj postaji, ili Hrvatskoj ambasadi ako ste trenutno izvan zemlje.

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva može se preuzeti na sljedećoj web adresi.

Dodatne informacije i poveznice