Obrazovanje

Kako je organiziran obrazovni sustav?

Sustav obrazovanja u Hrvatskoj sastoji se od:

  • vrtića za djecu i predškole (male škole), za djecu od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu. Dijete može ali ne mora ići u dječji vrtići, ali je predškola obvezna za svu djecu u godini prije upisa u osnovnu školu (u dobi od 6 godina).
  • osmogodišnje osnovne škole koja je obavezna i besplatna za svu djecu od šest do petnaest godina. Za djecu s teškoćama u razvoju ona može trajati duže od toga, ali ne duže od 21 godine starosti.
  • srednje škole, koja nije obvezna. Srednje škole mogu biti gimnazije, strukovne ili umjetničke. Srednja škola, ovisno o vrsti, može trajati tri, četiri ili pet godina. Mladi mogu izabrati u koju srednju školu žele ići, ali hoće li se u željenu školu upisati ovisi o ocjenama iz osnovne škole.
  • visokog obrazovanja koje se može steći na sveučilištima i stručnim studijima. Postoje 3-godišnji studij za diplomu prvostupnika, 5-godišnji studij za magisterij, i dodatne 3 godine (8 ukupno) za doktorat.
  • obrazovanja za odrasle, koje se sastoji od različitih oblika formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih osoba (starijih od 18).

Državna matura je skup ispita za provjeru i vrednovanje znanja, vještina i sposobnosti učenika stečenih tijekom osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja. Svaka mlada osoba koja želi studirati (na sveučilišnom ili stručnom studiju) mora završiti četiri godine srednje škole i položiti državnu maturu.

Prava u obrazovnom sustavu za državljane trećih zemalja

Djeca i mladi

Sva djeca u Hrvatskoj, bez obzira na svoj pravni status, imaju pravo na obrazovanje i upis u vrtiće, osnovnu školu i srednju školu. Osnovna škola je obavezna za svu djecu u dobi od šest do petnaest godina. Za djecu koja ne govore hrvatski jezik, škola mora organizirati najmanje 70 sati pripremnog učenja hrvatskoga jezika i osigurati dodatne satove hrvatskog jezika po upisu djeteta. Mladi koji su stariji od 15 godina, a nisu završili osnovnu školu, mogu završiti osnovno obrazovanje za odrasle. Mlade osobe, dok ne navrše 17 godina, mogu se upisati u redovnu srednju školu nakon završenog osnovnog obrazovanja. Nakon toga mogu se obrazovati po obrazovnim programima za obrazovanje odraslih.

Odrasli

Ako ste odrasla osoba, ali niste završili osnovno ili srednje obrazovanje, možete pohađati obrazovne programe za odrasle.

Ako želite naučiti nove vještine ili zanat, unaprijediti vještine u svom zanimanju ili se steći novo zanimanje, možete odabrati jedan od programa obrazovanja odraslih, čak i ako ste već završili srednju školu.

Obrazovni programi za odrasle provode se u javnim ili privatnim školama za odrasle. Osnovna škola za odrasle je besplatna za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita. Za druge vrste obrazovanja odraslih morat ćete platiti.

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) nudi besplatne programe obrazovanja odraslih za registrirane nezaposlene osobe. Stručna osposobljavanja koje nude su ona za koja postoji potražnja na tržištu rada.

Kako moja djeca i ja možemo ući u obrazovni sustav?

Upis u školu ovisit o djetetovoj dobi i mjestu boravka. U većini slučajeva zaposleni u prihvatilištu za tražitelje azila započet će postupak ubrzo nakon dolaska Vas i Vaše djece, ukoliko u Hrvatsku dolazite u okviru programa preseljenja. U slučaju da ne dobijete nikakve informacije o upisu u školu svoje djece školske dobi, trebate pitati djelatnike u prihvatilištu ili organizacije koje tamo rade.

Vrijeme upisa djeteta ovisit će o mjesecu dolaska u zemlju. Na primjer, ako dijete stigne u jesen / zimu, bit će upisano u tekuću školsku godinu; ako dođe u proljeće / ljeto, vjerojatno će biti upisano u sljedeću školsku godinu.

Upisati dijete u srednju školu je složenije i ovisi o mnogim faktorima. Učenici se redovito upisuju u prvu godinu srednje škole dok ne napune 17 godina. Uz dopuštenje školskog odbora, učenik od 18 godina može se upisati u prvi razred srednje škole, a ako je starije od 18 godina, učenik treba odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja. Dobro je zatražiti informacije i smjernice za upis u srednju školu od organizacija koje pomažu izbjeglicama u Hrvatskoj.