Învățarea limbii române

Informații specifice pentru resortisanții țărilor terțe

Dacă nu cunoaşteţi limba română, va trebui să urmaţi un an pregătitor de învăţare a limbii române, care se va finaliza cu obţinerea unei diplome. Durata: un an şcolar (septembrie – iunie) Înscrierea: se face la sfârşitul lunii august sau pe parcursul cursului, urmând ca orele pierdute să fie recuperate. Înscrierile se pot face direct la Inspectoratele Școlare sau la sediile ORI, cursurile urmând să aibă loc în anumite instituţii de învăţământ special desemnate. Metodologia de admitere la studii în România, lista facultăţilor care organizează anul pregătitor de învăţare a limbii române, precum şi lista universităţilor cu predare în limbi străine (document disponibil în limbile engleză şi franceză) se află pe pagina de web: Lista facultăților Informaţii suplimentare, proceduri, taxe etc. obţineţi de pe site-ul MECI – Direcţia Studenţi Internaţionali

Copii

Cursurile de română gratuite sunt oferite prin Programul de integrare al Inspectoratului General pentru Imigrări (GII). Pentru a beneficia de acest serviciu, va trebui să vă înregistrați la biroul local de imigrație în termen de 30 de zile de la obținerea statutului de beneficiar al protecției în România. După această perioadă de 30 de zile, nu mai puteți solicita acest serviciu.

Adulți

Dacă nu cunoaşteţi limba română, va trebui să urmaţi un an pregătitor de învăţare a limbii române, care se va finaliza cu obţinerea unei diplome. Durata: un an şcolar (septembrie – iunie) Înscrierea: se face la sfârşitul lunii august sau pe parcursul cursului, urmând ca orele pierdute să fie recuperate. Înscrierile se pot face direct la Inspectoratele Școlare sau la sediile ORI, cursurile urmând să aibă loc în anumite instituţii de învăţământ special desemnate. Metodologia de admitere la studii în România, lista facultăţilor care organizează anul pregătitor de învăţare a limbii române, precum şi lista universităţilor cu predare în limbi străine (document disponibil în limbile engleză şi franceză) se află pe pagina de web: Lista facultăților Informaţii suplimentare, proceduri, taxe etc. obţineţi de pe site-ul MECI – Direcţia Studenţi Internaţionali