Munca

Munca în România – tipuri, contracte, drepturi, concediu și concediu medical, ore de muncă

Există mai multe modalităţi prin care dumneavoastră puteţi lucra în România: ca angajat, ca detaşat din terţe state, ca liber profesionist sau ca antreprenor.

În situaţia în care aţi venit în România ca lucrător permanent, stagiar, sezonier sau transfrontalier, mai întâi trebuie să obţineţi autorizaţia de muncă, apoi viza de lungă şedere pentru angajare şi în cele din urmă permisul de şedere.

Codul Muncii din România reglementează totalitatea raporturilor de muncă, controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii. Dispoziţiile cuprinse în Codul Muncii se aplică inclusiv cetăţenilor străini sau apatrizi încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României.

Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor (angajatorul şi angajatul), în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului, anterior începerii raporturilor de muncă.

Este foarte important să aveţi un contract individual de muncă încheiat în formă scrisă cu angajatorul şi înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM). Contractul individual de muncă vă permite accesul la măsuri de protecţie socială şi vă protejează de eventualele abuzuri ale angajatorului.

Dreptul de muncă

Dacă sunteţi salariat în România, aveţi, în principal, dreptul la: salarizare pentru munca depusă; repaus zilnic şi săptămânal, concediu de odihnă anual, egalitate de şanse şi de tratament, demnitate în muncă, securitate şi sănătate în muncă, acces la formarea profesională, informare şi consultare, de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă, protecţie în caz de concediere, negociere colectivă şi individuală, participarea la acţiuni colective, de a constitui sau de a adera la un sindicat. Străinii pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României la angajatori care funcţionează în mod legal, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a) locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate de cetăţeni români, ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi de rezidenţi permanenţi pe teritoriul României; b) îndeplinesc condiţiile speciale de pregătire profesională, experienţă în activitate şi autorizare, solicitate de angajator potrivit legislaţiei în vigoare; c) fac dovada faptului că sunt apţi din punct de vedere medical să desfăşoare activitatea respectivă şi nu au antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfăşoară sau urmează să o desfăşoare pe teritoriul României; d) se încadrează în contingentul anual aprobat prin hotărâre a Guvernului; e) angajatorii au achitate la zi obligaţiile către bugetul de stat.

Servicii de angajare

Facilitarea accesului la angajare. Ofițerul dvs. local de integrare vă poate oferi consiliere cu privire la dreptul la angajare, formare profesională și recunoaștere a diplomelor. El vă va informa, de asemenea, despre instituțiile publice care sunt responsabile de atribuții specifice cu privire la aceste probleme.

Salariu si taxe

De la 1 Ianuarie 2019, salariul minim brut in România este de 2080RON(Lei)/lună, adică 520 EUR/lună, iar salariul net aferent este de 1263 RON(Lei)/lună sau 316 EUR/lună. Acest calcul este realizat pentru o slujbă cu normă întreagă, la un program de 8ore/zi, 5 zile/săptămână.

Persoanele care au absolvit studii superioare și au cel puțin un an de experiență în muncă vor avea un salariu brut de 2350 RON/lună sau 588 RON/lună, iar salariul net va fi de 1413 RON(Lei)/lună or 353 EUR/lună. Acest calcul este realizat pentru o slujbă cu normă întreagă, la un program de 8ore/zi, 5 zile/săptămână.

Taxele sunt reprezentate de:

  • 25% CAS (contribuția pentru asigurarea socială) – pensie
  • 10% CAAS (contribuția pentru asigurarea sociala de sănătate)
  • 10% taxă pe venit – Pe această platformă vă puteți calcula venitul net (după ce sunt plătite dările la stat): Impozit salariu

Antreprenorialul

Există mai multe moduri în care poți lucra pentru tine: angajare independentă, antreprenoriat și freelancing.

Legislația română nu are o categorie separată pentru contribuabilii numiți freelanceri sau angajați independenți. Prin urmare, nivelul contribuțiilor sociale și fiscale este același. Freelancerii trebuie să completeze aceleași declarații fiscale ca toți ceilalți. În funcție de activitatea lor, munca lor poate fi reglementată prin mai multe tipuri de contracte.

Activitatea de muncă independentă (freelancing) poate fi reglementată legal fie de un contract de PFA fizic autorizat, fie de un contract de copyright, pentru activități creative. Aceste două tipuri de contracte sunt cele mai frecvente pentru cei care doresc să lucreze singuri în România.

Informații suplimentare și linkuri utile

Pe această platformă vă puteți calcula salariul net, după platirea taxelor:

Puteți găsi mai multe informații aici: