Educație

Cum este organizat sistemul de învățământ?

Sistemul educațional din România este organizat pe următoarele niveluri:

1. Nivelul antepreșcolar (0—3 ani)

2. Învățământul preșcolar (3—6 ani), care cuprinde:

3. Învățământul primar

  • Clasa pregătitoare
  • Clasele I-IV

4. învățământul secundar inferior sau gimnazial

Clasele V-VIII, urmate de evaluarea națională și repartizarea în unități de învățământ secundar superior

5. Învățământ secundar superior

învățământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX—XII/XIII, cu următoarele filiere:

  • teoretică
  • vocațională
  • tehnologică,

învățământ profesional cu durata de 3 ani. Absolvenții învățământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot urma cursurile învățământului liceal.

6. Învățământul superior

Învățământul superior este organizat în universități, academii de studii, institute, școli de studii superioare, denumite instituții de învățământ superior sau universități, autorizate provizorii sau acreditate.

Pot să se înscrie în învățământul superior absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat.

Condițiile de admitere sunt diferite de la o instituție la alta.

Structura învățământului superior reflectă principiile procesului Bologna:

  • studii de licență
  • studii de masterat
  • studii de doctorat.

Drepturi la educație pentru TCN-uri

Copii și tineri

Sistemul educațional din România este deschis tuturor străinilor care au drept de ședere lung sau drept de ședere temporară și au aceleași drepturi și obligații ca și cetățenii români. Aceștia au acces la toate formele și nivelurile de învățământ și de pregătire personală, inclusiv la acordarea burselor de studiu.

Cetățenii străini sunt înscriși la studii universitare în limba română după completarea anului pregătitor, în care își însușesc cunoștințele necesare de limbă, precum și cunoștințele specifice, în corelare cu profilul viitoarei pregătiri (anatomie, fizică, chimie, desen tehnic, etc).

Adulți

Înscrierea 

Sistemul educaţional din România este deschis străinilor care doresc să se înscrie într-o formă de învăţământ, respectând aceleaşi reguli şi reglementări valabile pentru cetăţenii români. Procedura decurge astfel:

1. Trimiteţi dosarul de aplicare la instituţia de învăţământ dorită (toate documentele din dosar trebuie să fie traduse, legalizate, iar în unele cazuri, apostilate). Există anumite cazuri când veţi fi solicitat să vă depuneţi dosarul personal, caz în care veţi putea veni în România în baza unei vize de scurtă şedere (ex: turistică), deoarece instituţia de învăţământ nu vă poate elibera un document care să ateste faptul că dumneavoastră vă veţi prezenta pentru depunerea dosarului.

2. Veţi primi o scrisoare de acceptare sau de respingere. La înscriere nu este necesar să susţineţi un examen de admitere, ci doar, în unele cazuri, anumite teste de aptitudini.

3. În cazul în care aţi fost acceptat la studii în România, transmiteţi la MECI un dosar care trebuie să conţină următoarele documente: cererea de eliberare a scrisorii de acceptare la studii, situaţiile şcolare (copii în original şi traduceri legalizate), copie şi traducere legalizată după certificatul de naştere, copii după documentele de identitate (ale dumneavostră şi ale părinţilor, în cazul în care sunteţi minor), cerere de înscriere la studii avizată de instituţia de învăţământ aleasă. Dacă doriţi să vă înscrieţi într-o formă de învăţământ superior, va trebui să prezentaţi şi alte documente precum: actul de studii –diplome/calificări obţinute anterior (copie şi traducere legalizată), foile matricole, certificat medical, permis de şedere (în caz că deja posedaţi un astfel de permis).

4. În cazul în care aţi intrat în România în baza unei vize de scurtă şedere anterior obţinerii scrisorii de acceptare din partea instituţiei de învăţământ, este necesar să vă întoarceţi în ţara de origine pentru a putea solicita de la Ambasada sau Consulatul României o viză de lungă şedere în scop de studii, aceasta fiind singura modalitate prin care vă veţi putea obţine ulterior, permisul de şedere în scop de studii.