Viața de zi cu zi

Localizare

România este un stat situat în sud-estul Europei Centrale, pe cursul inferior al Dunării, la țărmul nord-vestic al Mării Negre. Pe teritoriul ei este situată aproape toată suprafața Deltei Dunării și partea sudică și centrală a Munților Carpați. Se învecinează cu Bulgaria la sud, Serbia la sud-vest, Ungaria la nord-vest, Ucraina la nord și est și Republica Moldova la est, iar țărmul Mării Negre se găsește la sud-est.

București este cel mai mare oraș și totodată capitala României.

In Romania there are 5 more cities with a numerous population that also register in the rank of the cities with the greatest population in the EU. These are: Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța and Craiova. Other big cities are: Galați, Brașov, Ploiești, Oradea.

Clima

Romania’s climate is determined first of all by its position on the globe, but also by its geographical position on the European continent. These particularities offer the climate a temperate-continental character with nuances of transition, and moderate rainfall.

Societatea Românească

Principalul grup etnic în România îl formează românii, iar următoarea comunitate etnică importantă este cea a maghiarilor, pe teritoriul țării fiind și alte grupuri minoritare.

Viața religioasă în România se desfășoară conform principiului libertății credințelor religioase, principiu enunțat și în Constituția României, alături de libertatea gândirii și a opiniilor. România nu are nicio religie națională, respectând principiul de secularitate: autoritățile publice sunt obligate la neutralitate față de asociațiile și cultele religioase. Cea mai mare parte a populației României, se declară ca fiind de confesiune creștin ortodoxă.

Limba oficială a României este limba română, care aparține grupei limbilor romanice de est și este înrudită cu italiana, franceza, spaniola, portugheza, și, mai departe, cu majoritatea limbilor europene.

Forma de guvernământ a statului român este republică semiprezidențială. Statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor — legislativă, executivă și judecătorească — în cadrul unei democrații constituționale. Președintele este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.

România are o cultură unică datorită așezării sale geografice și a evoluției istorice distincte. Este fundamental definită ca fiind un punct de întâlnire a trei regiuni: Europa Centrală, Europa de Est și Europa de Sud-Est, dar nu poate fi cu adevărat inclusă în nici una dintre ele.

Bani, Moneda, naționalăși Bănci

Leul românesc sau, numit simplu, “leul” este moneda oficială a României și singura cu care se pot achiziționa produse la efectuarea plății în cash. Este subdivizată în 100 bani (monede).

Bancnotele sunt de 1, 5, 10, 50, 100, 200 și 500 lei. Monedele sunt de 1, 5, 10, 50 bani.

Cursul dintre Leu și altă monedă poate fi urmărit pe Curs de schimb.

Informații despre transportul public

Pentru călătoritul cu trenul, principala companie feroviară este CFR sau Căile Ferate Române, cu acoperire națională.  Pe site-ul lor pot fi simulate călătorii și poate fi văzut programul trenurilor:

CFR Călători.

Transportul public diferă în funcție de fiecare oraș, principalele fiind:

Aspecte legale: Drepturi și obligații

Drepturile și obligațiile resortisanților țărilor terțe

Resortisanții au următoarele drepturi:

  • se pot deplasa liber și își pot stabili reședința/domiciliul oriunde pe teritoriul României, atât timp cât au ședere legală
  • pot părăsi temporar statul român și au dreptul de a reintra pe toată perioada valabilității permisului de ședere, în condițiile legii
  • resortisanții care au reședința/domiciliul în România beneficiază de aceleași măsuri de protecție socială ca și cetățenii români
  • resortisanții cuprinși în sistemul de învățământ de toate gradele au acces, fără restricții, la activitățile școlare și de instruire în societate
  • pot beneficia de deduceri de impozit pe venitul global și scutiri de taxe

Printre obligațiile resortisanților se numără:

  • să se supună controlului pentru trecerea frontierei, a controlului organelor de poliție și a celorlalte autorități publice competente în acest sens
  • pe durata șederii în România străinii sunt obligați să declare în termen de 30 de zile la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări, care le-a acordat dreptul de ședere: orice modificare intervenită în situația personală (schimbarea de domiciliu, nașterea unui membru de familie, etc); angajarea sa în muncă; prelungirea valabilității sau schimbarea documentului de trecere a frontierei de stat
  • în cazul furtului sau pierderii documentelor de trecere a frontierei de stat se va anunța organul de poliție competent teritorial în zona în care își are reședința în termen de 48 de ore.
  • să respecte scopul pentru care li s-a acordat și, după caz, să nu rămână pe teritoriul țării peste perioada pentru care li s-a aprobat șederea, precum și să depună tot efortul necesar pentru a iei din România până la expirarea acestei perioade

Dobândirea cetățeniei

Se acordă la cerere străinilor care fac dovada că domiciliază legal pe teritoriul României de minim 8 ani sau de minim 5 ani (în cazul în care sunt căsătoriţi cu cetăţeni români) şi că dispun de mijloace materiale pentru a se întreţine.

Pentru a obţine cetăţenia română va trebui să promovaţi anumite teste de verificare a cunoştinţelor de limba română, istorie, geografie precum şi referitoare la Constituţia României.

Cererile pentru dobândirea/redobândirea cetăţeniei, împreună cu o serie de documente doveditoare se depun la biroul Comisiei pentru Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei.